Algemene Voorwaarden Para Centrum De Roos - Jolanda van Bavel - Medium & Paragnoste 06 - 45 62 42 75

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Algemene Voorwaarden Para Centrum De Roos

OVERIGE:

Algemene Voorwaarden van Para Centrum “De Roos”:

De onderstaande algemene vooraarden zijn van toepassing op alle afspraken, consulten, sessies, behandelingen, cursussen, inwijdingen, Initiaties,workshops en individuele coaching trajecten binnen Para Centrum “De Roos”. Als u een afspraak, een consult, een sessie, een behandeling aangaat of deelneemt aan een cursus, inwijding,initiatie,workshop en individueel coaching traject binnen Para Centrum “De Roos” dan gaat u akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

1. Een consult / een sessie / een behandeling:
*Een consult / een sessie is alleen mogelijk op afspraak.
*De kosten voor een consult, een sessie of een behandeling staan vermeld op de website van Para Centrum “De Roos”, www.paracentrumderoos.nl, zijn actueel tenzij anders met u is overeengekomen.
*Na een afspraak, een consult, een sessie of behandeling dient u de betaling contant te voldoen. Als vooraf met u is overeengekomen dat u op rekening kan betalen dan dient u de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

*Terugbetaling of vergoeding van de door Para Centrum “De Roos” geleverde diensten is niet mogelijk.

*Een afspraak, een consult, een sessie of de behandeling kan tot 24 uur van tevoren zonder verdere kosten afgezegd worden. Bij annulering binnen 24 uur dan behoudt Para Centrum “De Roos” zich het recht voor de kosten van de afspraak, het consult, de sessie of de behandeling in rekening te brengen.

*Een consult, een sessie, een behandeling of een andere dienstverlening van Para Centrum “De Roos” kan niet worden gezien als vervanging van de reguliere geneeskunst. Para Centrum “De Roos” zal dan ook nooit een advies geven over medische zaken, medicijnen of behandelingen bij een reguliere arts of psycholoog. Een consult, een sessie of een behandeling kan mogelijkerwijs wel een aanvulling zijn. U dient dit altijd te bespreken met de behandelend arts / psycholoog.

*De consulten, de sessie , een behandeling of andere activiteiten binnen Para Centrum “De Roos” geven geen garantie voor verbetering. U neemt deel aan een consult, een sessie, een behandeling op basis van vrije wil. U kunt geen aanspraak maken op de resultaten uit het advies, de begeleiding of de behandeling. Para Centrum “De Roos” is ten allen tijde niet aansprakelijk voor eventuele schade materieel en/of immaterieel, fysiek en/of psychisch in welke vorm dan ook, ontstaan door deelname aan een consult, een sessie, een behandeling of iedere andere activiteit van Para Centrum “De Roos”, tenzij u aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Para Centrum “De Roos”.

*De aansprakelijkheid van Para Centrum “De Roos”, voor eventuele schade in welke vorm dan ook door tekortkomingen, is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag van de behandeling, het consult of de sessie.


2. Cursussen / Individuele Coaching trajecten:

*Als u zich aanmeldt voor een van de cursussen en individuele coaching trajecten van Para Centrum “De Roos” dan is er op dat moment een bindende overeenkomst tot stand gekomen.

*Als u afziet van deelname aan een van de cursussen of individuele coaching trajecten waarvoor u zich heeft aangemeld dan dient u dit binnen 14 dagen voor de aanvangsdatum bij Para Centrum “De Roos” aan te geven. Dit kan zowel schriftelijk als telefonisch.

*Bij annulering van uw aanmelding voor een van de cursussen en individuele coaching trajecten brengt Para Centrum “De Roos” 35 % van het totaalbedrag van de cursus en individueel coaching traject als administratiekosten bij u in rekening. Als u al een bedrag heeft betaald dan zal Para Centrum “De Roos” het restant binnen 14 dagen aan u terugbetalen.

*Als u aangeeft dat u een individueel coaching traject of individuele cursus, waarvoor u zich heeft opgeven, op de afgesproken datum niet kan volgen of aanwezig zou kunnen zijn, dan kunnen we dit voor u doorschuiven naar een andere datum. 

* Geeft u zelf aan te stoppen tijdens de Cursus / Inwijding of Coaching Traject wordt er geen resitutie verleent.

*Als u zich heeft aangemeld voor een van de cursussen of het individuele coaching traject van Para Centrum “De Roos” dan dient het totaal verschuldigde bedrag voor aanvang van de cursus geheel te zijn voldaan en anders volgens afspraak.

*Als u in termijnen wilt betalen dan kunt u dit aangeven bij aanmelding van de cursus. Para Centrum “De Roos” zal u dan verder informeren over de gang van zaken.

3.Deelname Workshop:

* Het gehele bedrag wordt van te voren overgemaakt.
* Als het bedrag op de rekening van Para Centrum``De Roos`` staat, dan is
uw deelname bevestigt.
*Annulering van deelname kan tot 14 dagen voor aanvang workshop,
dan wordt het gehele bedrag aan je teruggestort.
* Annulering van deelname kan tot 7 dagen voor aanvang workshop, dan word er 35 % administratie kosten in rekening gebracht.
*Annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de Workshop wordt er geen restitutie verleent.
* Bij verzending van je aanmelding gaat u accoord met bovenstaande algemene voorwaarden.

Note:
* De Workshops starten met minimaal 4 deelnemers.
* De Workshop Reiki Tera Mai start met minimaal 2 deelnemers.

4. Het volgen van de Paranormale Cursussen / Inwijding / Coaching:

*Alle data van de lessen staan vast, dit kan niet worden aangepast.
*De les komt alleen te vervallen als degene die cursus geeft niet in staat is de les te geven.
*Als de les in dat geval komt te vervallen wordt u tijdig daarover geïnformeerd en wordt de les op een nader te bepalen tijdstip ingehaald.
*Als u niet aanwezig kan zijn tijdens een van de lessen, meldt u dan tijdig af via telefoon, whatsapp of e-mail.
*Als u niet aanwezig kunt zijn dan is het niet mogelijk de les in te halen.

* Als het bedrag op de rekening van Para Centrum``De Roos`` staat, dan is uw deelname bevestigt.
*Annulering van deelname kan tot 14 dagen voor aanvang Paranormale Cursus, dan wordt het gehele bedrag
aan u teruggestort.
* Annulering van deelname kan tot 7 dagen voor aanvang Paranormale Cursus , dan word er 35 % administratie kosten
in rekening gebracht.
*Annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de Paranormale Cursus wordt er geen restitutie verleent.
* Bij verzending van uw aanmelding gaat u accoord met de algemene voorwaarden.

Note:
* De Paranormale Cursussen starten met minimaal 6 deelnemers.


5.Lesgeld: Betaal ineens of in termijnbetalingen:

*U kunt het lesgeld ineens voldoen of in termijnen.
Betaalt u ineens dan dient u het lesgeld voor de 1e les voldoen.


*Bij het niet tijdig voldoen van het lesgeld kan Para Centrum “De Roos” de lessen direct staken en de eventuele huiswerkcorrecties opschorten, terwijl de verplichting tot betaling van het lesgeld blijft bestaan. De eventueel door Para Centrum “De Roos” te maken kosten ter inning van achterstallige lesgelden komen ten laste van de nalatige cursist.

6. Disclaimer:

De inhoud van website van Para Centrum “De Roos”, www.paracentrumderoos.nl ,
 is met zorg samengesteld.
Toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Para Centrum “De Roos” is niet aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

7.Wet bescherming persoonsgegevens:

Alles wat besproken wordt tijdens consulten, sessies en behandelingen is en blijft vertrouwelijk. Inhoudelijke informatie word alleen naar buiten gebracht nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven.
Bij de uitvoering van alle activiteiten is de bescherming van uw persoonsgegevens voor Para Centrum “De Roos” van het grootste belang. Uw persoonsgegevens worden daarom met uiterste zorg behandeld. Para Centrum “De Roos” verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Para Centrum “De Roos” verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze niet aan derden 
ter beschikking stellen.
Ook alle overige informatie die u aan Para Centrum “De Roos” verstrekt wordt strikt vertrouwelijk behandeld en zal nimmer aan derden beschikbaar worden gesteld. 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu